Operon laktozowyStrona główna | Transkrypcja  |  Operon arabinozowy | Białka i ich funkcje | Kontakt
 
Operon laktozowy
Strona główna
Transkrypcja
Operon arabinozowy
Białka i ich funkcje
 Promotory bakteryjne (Prokariota)

Mają długość około 40 nukleotydów (40 par zasad, czyli 4 zwoje podwójnego heliksu DNA).
Około 35 par zasad w górę od miejsca startu transkrypcji znajduję się sekwencja o 8 parach nukleotydów 5’- TTGACA – 3’ („ramka 35”). Natomiast 10 nukleotydów w górę jest sekwencja o 6 parach nukleotydów, bogata w AT (5’ – TATAAT) „ramka 10 Pribinowa”.

Ta ostatnia nie zawiera par nukleotydów GC w skutek tego „ramka Pribinowa” ułatwia dysocjację między pasmem kodującym i nie kodującym.
Podsumowując obie ramki są miejscami wiązania polimerazy RNA do DNA.

Gen promotor – miejsce operonu do którego przyłącza się polimeraza RNA w celu transkrybowania trzech genów struktury na jednej nici mRNA. Do przyłączania się do polimerazy w miejscu promotorowym jest nie zbędny kompleks utworzony przez tzw. Białkowy katabolitowy aktywator genu (CAP) z cyklicznym AMP. Kompleks ten działa jako regulator dodatni.