Operon laktozowyPromotory   | Transkrypcja  |  Operon arabinozowy | Białka i ich funkcje | Kontakt
 
Operon laktozowy
Promotory
Transkrypcja
Operon arabinozowy
Białka i ich funkcje

 

 Biochemia - zajmuje się badaniem molekularnych podstaw życia. Ostatnio z kilku powodów na całym świecie obserwuje się wielkie zainteresowanie tą dziedziną.

Do wybitnych osiągnięć Biochemii należy odkrycie dwuniciowej heliakalnej struktury kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), wyjaśnienie problemu przepływu informacji od genu do białka, określenie struktury przestrzennej i mechanizmów działania wielu wielu cząsteczek białkowych oraz rozwikłanie głównych szlaków metabolicznych. Rozwój rekombinacyjnej technologii DNA sprawił, że genom stał się dla nas otwartą książką, z której możemy odczytać jego bogatą i pełną niespodzianek historię.

Biochemia ma głęboki wpływ na medycynę. Wyjaśniono podstawy molekularne wad powodujących niedokrwistość sierpowatą, zwłóknienie torbielowate, hemofilię i inne choroby genetyczne. Poznanie zasadniczych wad metabolicznych otwiera drogę do odkrycia i wprowadzenia skutecznych metod leczenia. Biochemia ma również ogromny udział w diagnostyce klinicznej. Na przykład zwiększone stężenia niektórych enzymów we krwi pacjenta wskazują na przebyty przez niego niedawno zawał mięśnia sercowego.

Za pomocą metod inżynierii genetycznej konstruuje się szczepy bakterii, zawierające zrekombinowany DNA, które produkują cenne białka, takie jak insulina, hormon wzrostu i stymulatory rozwoju komórek krwi. Co więcej, biochemia umożliwia racjonalne opracowywanie leków.

Również rolnictwo czerpie korzyści z rekombinacyjnej technologii DNA, która pozwala wprowadzić w genetycznym zapisie roślin zmiany np. zwiększenie odporności na owady.

Zaznaczający się w ciągu ostatnich lat szybki rozwój biochemii pozwolił badaczom przystąpić do rozwiązywania najbardziej złożonych i podstawowych problemów biologii i medycyny.

A więc jak widzimy Biochemia odgrywa wielką rolę w naszym życiu, więc warto się jej uczyć i odkrywać dalej nie znane rzeczy :).